ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند
تست های اسپرینکلر / Sprinkler test introduction
1399/02/28

آزمون سیستم اسپرینکلر

Sprinklers test

 

اسپرینکلر جزئی از سامانه پاششی اطفاء حریق اتوماتیک آبی می باشد. این قطعه  تنها زمانی فعال می شود که حباب شیشه ای (بالب حساس به دمای تعریف شده استاندارد) با گرمای ناشی از آتش سوزی شکسته و  به صورت خودکار، آب را در منطقه مشخصی تخلیه می کند. اسپرینکلر با استفاده از  آب بعنوان عامل اطفاء کننده حریق و هم چنین حسگرهای حرارتی و تجهیزات رایج در لوله کشی، از جمله سیستم های ساده و پرکاربرد صنایع ساختمان، نفت، گاز و ... است و با هدف کنترل یا اطفاء آتش، طراحی و نصب می گردد.

اسپرینکلرها در سه نوع رایج بالازن، پایین زن و دیواری طراحی و تولید می شوند.

امروزه با توجه به اهمیت سیستم های اطفاء حریق و نقش کلیدی اسپرینکلر، انجام آزمون و اطمینان از عملکرد صحیح آن از الزامات اصلی تایید و انتخاب این محصول است. در همین راستا آزمایشگاه شرکت مهندسی ایمن تیار، با تمرکز به دستیابی میزان قابل قبول از محافظت جانی و مالی در برابر حریق، استفاده از استانداردسازی آزمون های سیستم های اسپرینکلر را هدف اصلی خود قرار داده است. آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار با توجه به الزام آزمون های درج شده در استاندارد ISIRI 22253-1 ، این تجهیز را در شرایط مختلف و پیچیده، بررسی و صحه گذاری می نماید که منجر به تحقق اطمینان و رضایت مندی از عملکرد صحیح اسپرینکلر می گردد.

 

 ------------------------------------------------------------------------

 

معرفی تست های اسپرینکلر

در آزمایشگاه تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار

Sprinklers test introduction IMEN TIAR Special Laboratory

 شماره استاندارد تست های اسپرینکلر: INSO 22253-1 , BS EN 12259-1 , UL 2351

 

 

1- تست حساسیت اسپرینکلر (تعیین RTI)

2- تست مقاومت در برابر ضربه قوچ اسپرینکلر

3- تست توزیع از بالا و پایین منحرف کننده جریان

4- تست محاسبه K-Factor و میزان جریان آب

5- تست مقاومت در حرارت بالا

6- تست عملکرد اسپرینکلر (تعیین دمای کاری)

7- تست مواجهه با هوای مرطوب اسپرینکلر

8- تست ضربه اسپرینکلر

9- تست توزیع آب اسپرینکلر

10- تست مقاومت به دمای پایین اسپرینکلر

11- تست مواجهه با حرارت

12- تست شوک حرارت

 

 

 فایل: کاتالوگ تست های آزمون اسپرینکلر

(آزمایشگاه تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار)