ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

Dry Barrel Pillar Hydrant

 

وظیفه اصلی شیرهای ایستاده آتش نشانی / هایدرانت با محفظـه خشک چیست ؟

 

این نوع شیرهای ایستاده آتش نشانی در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که امکان پائین آمدن درجه حرارت به زیر صفر و یخ زدگی آب داخل لوله وجود داشته باشد. طراحی این نوع شیر به گونه ای انجام شده است که آب ورودی به هایدرانت و نیز شیراصلی  ( Main Valve ) زیر خط انجماد آب نصب می شود.

وقتی شیر آتش نشانی ایستاده / هیدرانت آتش نشانی مورد استفاده قرار می گیرد، آب به داخل بدنه اصلی هایدرانت جریان می یابد و آتش نشان می تواند از خروجی های شیر آتش نشانی، آب لازم جهت اطفاء حریق را تأمین نماید اما هنگامی که شیر اصلی بسته می شود، شیر تخلیه خودکار ( Drain Valve ) که در قسمت پائین لوله نصب شده است، باز می شود و در نتیجه این امکان بوجود می آید که آب داخل بدنه اصلی و لوله تخلیه گردد.

با توجه به اینکه لوله و بدنه اصلی شیر معمولاً خشک بوده و فقط در مواقع استفاده آب در آن جریان دارد، احتمال یخ زدگی در آن غیرممکن است.

این نوع هایدرانت با محفظه خشک به شیـر ضد یـخ  " Frost Proof "  نیز شهرت یافته است.

 

شیرهای آتش نشانی / هایدرانت های شرکت مهندسی ایمن تیار در چهار مدل:

( TR-PH-D1  -  TR-PH-D2  -  TR-PH-D3  - TR-PH-D4 ) طراحی و ساخته می گردد.

 

 

دانلود: کتابچه دستورالعمل تعمیر و نگهداری شیرهای ایستاده آتش نشانی شرکت مهندسی ایمن تیار