ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

اسپری نازل - Water Spray Nozzle


مدل محصول : Full Cone Spray Nozzle , Flat Cone Spray Nozzle
Water Spray Nozzle

سیستم های آتش نشانی - سیستم های آبی آتش نشانی

اسپری نازل (WATER SPRAY NOZZLE)

 

A)  Full Cone Spray Nozzle
اسپری نازل با سرعت متوسط (با پاشش مخروطی کامل)

اسپری نازل های سرعت متوسط شرکت مهندسی ایمن تیار، از نوع نازل های غیر اتوماتیک باز هستند که برای استفاده در سیستم های اطفاء حریق ثابت طراحی شده اند. اسپری نازل های نوع سرعت متوسط (Full Cone Spray Nozzle)، یک قطعه جهت دهنده دارند که آب را به شکل مخروطی کامل و بصورت قطرات ریز تخلیه می کند. آب بطور یکنواخت بر روی سطحی که باید حفاظت شود، توزیع می شود. این نازل ها طراحی و ساخته می شوند برای این که سطوح عمودی، افقی، منحنی وسطوح نامنظم را پوشش دهند. برای اینکه سطوح راخنک نمایند تا از جذب حرارت و گسترش آتش در محل جلوگیری به عمل آید.

 


 

B)  Flat Cone Spray Nozzle (Water Curtain)
اسپری نازل با پاشش مخروطی تخت (پرده آب)

از این نوع اسپری نازل های شرکت مهندسی ایمن تیار جهت ایجاد یک پرده آب استفاده می شود. این پرده آب باعث پوشش دادن سطحی که در معرض آتش قرار دارد، می شود و از ورود هوا به آتش جلوگیری می نماید.

اسپری نازل های نوع پاشش مخروطی تخت (Flat Cone Type) شرکت مهندسی ایمن تیار در سه حالت برای کاربردهای مختلف نصب می گردد.

1- نصب به حالت واژگون (Pendent Position)

2- نصب به حالت افقی (Horizontal Position)

3- نصب به حالت عمودی (Vertical Position)


 

 

  • مشخصات و ویژگی ها
  • فایل فنی محصول
  • فایل ها
  • فیلم ها

سیستم های آتش نشانی - سیستم های آبی آتش نشانی

اسپری نازل (WATER SPRAY NOZZLE)

ویژگی ها و مزایای اسپری نازل با سرعت متوسط (با پاشش مخروطی کامل)

A)  Full Cone Spray Nozzle

این نوع اسپری نازل های شرکت مهندسی ایمن تیار در دو جنس برنج و استنلس استیل به دو صورت با صافی و بدون صافی تولید می گردند که برای اسپری نازل های با K فاکتور کوچکتر از K-51  به منظور جلوگیری ازگرفتگی اریفیس اسپری نازل، نصب صافی توصیه می گردد. اسپری نازل های برنجی به صورت پرداخت شده، همراه با آبکاری کرم و نیکل تولید می گردند و اسپری نازل های استنلس استیل بوسیله عملیات ویبره پرداخت می گردند.

اسپری نازل های نوع (پاشش مخروطی کامل / Full Cone Type) شرکت مهندسی ایمن تیار، از جنس های مختلف برنج، برنـز، آلومینیـوم برنز، استنلس استیـل و با دبی ها و K فاکتورهای مختلف طراحی و ساخته می شوند.

سطح تمام شده بصورت پرداخت شده و آبکاری شده، عرضه می گردد.

 


 

ویژگی ها و مزایای اسپری نازل با پاشش مخروطی تخت (پرده آب)

B)  Flat Cone Spray Nozzle (Water Curtain)

 

 

اسپری نازل های مخروطی تخت (Flat Cone) ، بصورت باز غیراتوماتیک هستند که برروی سیستم های دلوج اتوماتیک و نیز حالت دستی نصب می گردند.

 

نازل های مخروطی تخت شرکت مهندسی ایمن تیار، از جنس های مختلف برنج، برنـز، آلومینیـوم برنز، استنلس استیـل و با دبی ها و K فاکتورهای مختلف طراحی و ساخته می شوند.

 

سطح تمام شده بصورت پرداخت شده و آبکاری شده، عرضه می گردد.


                                                                                                                                                                                                                                             

استانداردهای اسپری نازل های شرکت مهندسی ایمن تیار:

- اسپری نازل های نوع (Full Cone / Flat Cone / High Velocity) شرکت مهندسی ایمن تیار ،  

مطابق با گواهینامه CE اروپـا به شماره EC.1282.0F150223.ITE0O86 می باشد.

 

- این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1-22253 ( فرآورده اجرای شبکه بارنده خودکار و سامانه افشانه آب- بارنده ها ) تولید می شود.       

 

- اسپری نازل های شرکت مهندسی ایمن تیار نیز، مطابق با استاندارد NFPA15 تولید می گردد.

 


 

مشخصات فنی اسپری نازل با سرعت متوسط (با پاشش مخروطی کامل) شرکت مهندسی ایمن تیار

 Technical Specifications of the Imen Tiar Full Cone Spray Nozzle

 

 

 

مشخصات ابعادی اسپری نازل با سرعت متوسط (با پاشش مخروطی کامل) شرکت مهندسی ایمن تیار

Specifications Dimensions of the Imen Tiar Full Cone Spray Nozzle

 


 

مشخصات فنی اسپری نازل با پاشش مخروطی تخت (پرده آب) شرکت مهندسی ایمن تیار

  Technical Specifications of the Imen Tiar Flat Cone Spray Nozzle (Water Curtain)

 

 

 

مشخصات ابعادی اسپری نازل با پاشش مخروطی تخت (پرده آب) شرکت مهندسی ایمن تیار

Specifications Dimensions of the Imen Tiar Flat Cone Spray Nozzle

 

 ابعاد کلی (برحسب میلیمتر):

 

 


 

 

نام فایل
FlatConeSprayNozzleWaterCurtainFArevA.pdf دانلود
FullConeSprayNozzleFArevA.pdf دانلود