ایمن تیار ، فروش تجهیزات آتش نشانی | آزمایشگاه مرجع دارای تائید صلاحیت، گواهی است بر نهایت کیفیت ... با ایمن تیـار هیچ شانسی برای حریق نمی ماند

 


کاتالوگ های شرکت مهندسی ایمن تیار (SHORT CATALOGUES) :  


- SHORT CATALOGUES (Rev. A) 

- SHORT CATALOGUES (Rev. C)

- SHORT CATALOGUES (Rev. D)

- SHORT CATALOGUES (Rev. E)

- (SHORT CATALOGUES (Rev. F 


سایر کاتالوگ های تخصصی شرکت مهندسی ایمن تیار:


  

- Safety and Firefighting Equipment Laboratory Catalogue (Rev.A) (کاتالوگ آزمایشگاه تجهیزات ایمنی و آتش نشانی )

-  I.T.E. BROCHURE

- Hydrant Doctors (کاتالوگ دستورالعمل تعمیر و نگهداری شیرهای آتش نشانی

- Fixed Fire Monitor, Model: TR-MW11 (Rev.A) (مانیتور ثابت آب و فوم آتش نشانی)

- Deluge Valve (Rev.A) (شیر سیلابی / دیلوج ولو)

- Foam Dosing System (Rev.C) (فوم دوزینگ سیستم)

- High Back- Pressure Foam Makers Catalogue (Rev.A) (کف سازهای پَس ران فشار بالا / های بک پرشر فوم میکر)

- Pressure Resucing Valve Catalogue (فشارشکن /PRV ) شیر کنترل فشار

- Ejector Pump & Turbo Ejector Pump (Rev.A) (اجکتور پمپ و توربواجکتور پمپ)

- Full Cone Spray Nozzle Catalogue (Rev.A) (اسپری نازل با پاشش مخروطی کامل)

- Flat Cone Spray Nozzle (Water Curtain) Catalogue (Rev.A) (اسپری نازل با پاشش مخروطی تخت (پرده آب) )

- Bulb Sprinkler Catalogue (Rev.B)

- Fire Fitting Equipment Catalogue (Rev.A) (اتصالات آتش نشانی)

- Water Curtain Catalogue (Rev.A) (پرده آب آتش نشانی)

- Water Mist Catalogue (Rev.B) (سیستم اطفاء حریق مه پاش)